Plánujete cestu organizované skupiny, výpravu školní třídy, výlet zájmového útvaru či jiné? Zkrátka jízdu autobusem ve větším počtu lidí? A nejste si jistí, jestli se všichni do vytipovaného spoje na dané trase vejdete? Neváhejte se na nás obrátit! Spojení s námi můžete naplánovat na různé vzdálenosti, s přestupy i přímo, tam i zpět.

Prosíme o vyplnění následujících údajů o plánované přepravě skupiny v autobusech objednávaných Královéhradeckým krajem.

Musí být vyplněno nejpozději 7 dní předem!
Skupiny do 15 osob není potřeba hlásit.
Rezervace míst pro jízdní kola není možná.
Jelikož se jedná o linkovou dopravu, není možné přepravu garantovat.

    Po odeslání vyplněného formuláře se ho chopí pracovníci dispečinku IREDO, kteří vyhodnocují obsazenost vozidel na uvedených spojích. V případě nejasností se postoupí dál příslušným dopravcům a technologům odboru dopravy krajského úřadu. Posléze mohou vzniknout mimořádná opatření ve prospěch věci (např. posilový vůz atp.). Proto je nutné včasné informování minimálně týden předem. Po prověření řádně vyplněného formuláře obdrží kontaktní osoba e-mailem nebo telefonicky zpětnou vazbu – schválení přepravy, přijetí dodatečných opatření, ve výjimečných případech může dojít i k zamítnutí konkrétního návrhu.

    V případě, že z jakéhokoliv důvodu bude později od skupinové přepravy upuštěno, žádáme o neodkladné nahlášení této skutečnosti telefonicky na callcentrum IREDO.